Отвори врати първият туристически информационен център в Разлог

В Разлог отвори врати първият туристически информационен център. Той предлага комплексно обслужване за туристите и жителите на територията на община Разлог. Утвърждаването на Разлог като предпочитана дестинация за традиционен и алтернативен туризъм на българския и международен туристически пазар, обуслови необходимостта от разкриването на туристически информационен център „Дестинация Разлог”. Центърът за туристи популяризира местните природни, културни и антропогенни ресурси, като обединява всички налични към момента услуги и да разработва нови.

Туристически информационен център „Дестинация Разлог” е създаден в изпълнение на проект „Разгледай, чуй и опитай Разлог!”, Договор за БФП№ 32/3/3230225/03.10.2013г., финансиран по Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Разлог”, чрез Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Развитието на туризма в община Разлог е приоритет, а туристическия информационен център се грижи за пълноценния престой на туристите. За своя кауза екипът на центъра приема превръщането на Разлог в предпочитана целогодишна дестинация за активен спорт и почивка.

Туристическият информационен център предлага актуална и изчерпателна информация свързана с местата за настаняване, природните и исторически забележителности, местните празници и фестивали, провеждани в региона. Приветливият и уютен център предлага рекламни материали, ръчно правени сувенири, както и копирни услуги и други. В него се помещават 2 постоянни изложби „Разлог в картини и снимки”, както и над 100 ръчно плетени чорапи и терлици.

Туристическият информационен център е разположен в центъра на град Разлог и е с адрес ул. „Шейново” № 13. В него работят двама души, които смело заявяват, че ще работят за увеличаване на броя и продължителността на престоя на туристите и ще превърнат Разлог в усмихнатото лице на България.

List with onlain bookmakersGBETTING