Какво да чуя?

Песен от Разлог – „ Айде,сънце”
Изпълнител: Трио Околски
Айде сънце се е спрело над Пирина.
Айде под Пирина две росни ливаде.
Айде на ливаде Стоян Стоянка оставе.
Айде че не му е родила мъжко детенце.

Песен от Разлог
„Я ти постилам шарени черджи”
Изпълнител: Трио Околски
Я ти постилам шарени черджи да легаш ,либе, да легаш,
да легаш Дойчин войвода.
А ти си стегаш враньото конче да бегаш,либе,да бегаш,
да бегаш Дойчин войвода.
Като се стегаш либе да бегаш на кой ме мене оставеш?
Я ти постигам шарени черджи да легаш,либе,да легаш.
Я те оставем на двете мачи,на твойта либе и мойта,на твойта севдо голема.
Пусти ти били и двете мачи и твойта,либе и мойта, ага не ми е либето.


Фолклорна група към Читалище "15 септември1903-1909г."-гр. Разлог с ръководител Лилия Лачинова
Песен: Я, закарай, ле, Недо. Изпълняват: Мария Лазарова, Гергана Елчинова, Адриана Полежанова, Рада Гергинина,Мария Костова, Бориса Елчинова,Миряна Пандева,Радина Елчинова

Я,закарай,ле,Недо,дъга поста
ой,ле,Недо,бела, Недо.
Дъга поста ,ле,Недо,ем широка
ой,ле,Недо,бела, Недо.
На край поста,ле,Недо сенчя има
ой,ле,Недо,бела, Недо.
Под сенчята,ле,Недо студна вода
ой,ле,Недо,бела, Недо.

На Стоян госте

На Стоян госте дойдоя
Стояне мори, Стояне /2
Девет шерки, девет зетя
Още девет мъжки деца. /2

Та се чуди Стоян мисли
Що да си гости гостето /2
Та отиде на кашлака
Па си фана вакъл овен. /2

Овен му се жално моли
Не коли ме бре Стояне /2
Я че ти ти стадо преведа
През високите мостове
През дибоките вирове.

Отишла е Катерина

Отишла е мори Катерина
Да си зажне мори очимене
Очимене мори шесторедо

Зажнала го мори и запела
Дочул я мори левент Пейо
Левент Пейо мори от гората

Остил ведра мори не миени
Остил стадо мори не мъзано
Па отишел мори кот момата

Добър ти ден мори Катерино
Дал Бог добро морилевент Пейо
Я не си съм мори Катерина

Я не си съм мори Катерина
А най си съм мори нейна снаа
А най си съм мори нейна снаа

Па се върнал мори левент Пейо
Па отишел мори на портите
Да си рука мори Катерина /2

Я излези мори Катерино
Да ти вида мори бело лице
Бело лице мори, равна снага


Я стани, стани

Я стани, стани мори, млада невесто
сутрин по-рано.
Пушка донеси мореи, млада невесто
и ме изпрати.

Оти я че одам, мори, млада невесто
много далеко.
Много далеко мори, млада невесто
горе в планината.

Горе в Пирина мори, млада невесто
хайдутин да стана.
Там си ме чека мори, млада невесто
сговорна дружина.

Петруно пиле

Петруно пиле шарено
Петровска блага ябълка /2

Утре че дойдем за тебе
Сакам да не ме повърнеш /2

Сакам да не ме повърнеш
Повърнеш мори осрамиш /2

Повърнеш мори осрамиш
Нашата рода голема /2

Нашата рода голема
Голема мори момкова /2

Петруно пиле шарено
Петровска блага ябълко /2

„ПЕЙТЕ , ПЕЙТЕ МИЛИ ДРУЖЧИ”

СИЧКИ ДРУЖЧИ ПЕСНИ ПЕЯТ,
ЕДНА ДРУЖКА НЕ ПЕЕ.
ЕДНА ДРУЖКА Я ПОПИТА,
ЬОТИ ДРУЖКА НЕ ПЕЕШ.

ПЕЙТЕ ПЕЙТЕ МИЛИ ДРУЖЧИ ,
МЕНЕ МИ СЕ НЕ ПЕЕ,
ЧЕ ЛИБИ МИ СЕ Е СГАДИЛО
И ЧЕ ДА СЕ ЬОЖЕНИ.

ЬОТ УСТА МУ ПРОШКА ДАВАМ ,
А ОТ СЪРЕЦЕ НИКОГА.

„КОЯ МОМА ЛЕ МЕ ДРЕМЕ”

Коя мома леме дреме /2
лен бери, лен тепери Яно моме Яно
я злари я златари Яно моме Яно.

Магда мома леме дреме дано не задреме/2
Лен бери ,лен трепери Яно моме Яно
я злари я златари Яно моме Яно.

Че и пратим момче ване да си я раздреме/2
лен бери, лен трепери Яно моме Яно
я злари я златари Яно моме Яно.


List with onlain bookmakersGBETTING