Какво да чуя?

Песен от Разлог

„ Айде,сънце”
Изпълнител: Трио Околски
Айде сънце се е спрело над Пирина.
Айде под Пирина две росни ливаде.
Айде на ливаде Стоян Стоянка оставе.
Айде че не му е родила мъжко детенце.

 

Песен от Разлог


„Я ти постилам шарени черджи”
Изпълнител: Трио Околски
Я ти постилам шарени черджи да легаш ,либе, да легаш,
да легаш Дойчин войвода.
А ти си стегаш враньото конче да бегаш,либе,да бегаш,
да бегаш Дойчин войвода.
Като се стегаш либе да бегаш на кой ме мене оставеш?
Я ти постигам шарени черджи да легаш,либе,да легаш.
Я те оставем на двете мачи,на твойта либе и мойта,на твойта севдо голема.
Пусти ти били и двете мачи и твойта,либе и мойта, ага не ми е либето.

 

МОРИ СЪНЦЕ ЗАЙДЕ ЛЕ


1. Мори сънце зайде ле, сънце зайде,
мрак по поле падна.
Етръви се мори, етръви се,
отбор собирая.
Мори кой да иде ле, кой да иде,
кой за вода диде.
2. Мори пръва вика ле, пръва вика,
вчера съм йодила.
Мори втора вика ле, втора вика,
снощи съм йодила.
Мори трета вика ле, трета вика,
сега от там ида.
3. Мори ред се падна ле, ред се падна,
на Мавруда девокья.
Мори не отиде ле, не отиде,
Мавруда девокья.
Мори най отиде ле, най отиде,
Маврудина макья.
4. Мори дека ти е ле, дека ти е,
Мавруда девокья.
Мори Мавруда я ле, Мавруда я,
снощи поглавихме.
Мори лажи, лажи ме,
Маврудина макье.
5. Мори мене юнак ле, мене юнак,
не може да излажеш.
Мори Мавруда е ле, Мавруда е,
цала нощ куд мене.
Мори цала нощ ми ле, цала нощ ми,
на рака лежала.
Мори рака ми е ле, рака ми е,
рака изтръпнала.
6. Мори та не мога ле, та не мога,
На конь да се кача.
Мори та не мога ле, та не мога,
Пушка да си метна.
Мори та не мога ле, та не мога,
Сабя да препаша.


                     Записала: Смилена Попова

 

ОТИШЛА Е КАТЕРИНА

Отишла е мори Катерина
Да си зажне мори очимене
Очимене мори шесторедо

Зажнала го мори и запела
Дочул я мори левент Пейо
Левент Пейо мори от гората

Остил ведра мори не миени
Остил стадо мори не мъзано
Па отишел мори кот момата

Добър ти ден мори Катерино
Дал Бог добро морилевент Пейо
Я не си съм мори Катерина

Я не си съм мори Катерина
А най си съм мори нейна снаа
А най си съм мори нейна снаа

Па се върнал мори левент Пейо
Па отишел мори на портите
Да си рука мори Катерина /2

Я излези мори Катерино
Да ти вида мори бело лице
Бело лице мори, равна снага

Не излезла мори Катерина
Най излезла мори нейна макя
Най излезла мори нейна макя

Тя отиде мори да си зажне
Да си зажне мори очимене
Очимене мори шесторедо

                                 Текстът е запазен в село Горно Граглище

 

ПЕСЕН ЗА БАЧЕВО
Билдир оре църна угар,
църна угар Периволска.

За да сее златно жито,
златно жито периволско.

Жена плаче у полето,
жена плаче, ем нарежда.

Каче дойде млад войвода,
каче дойде у Бачево.

Турци колаа старо, младо,
старо младо – от Бачево.

Проговаря млад войвода,
че си дойде на Кръстовден.

Че си дойде на Кръстовден
с Гоце Делчев и Сандански.

Че прогони клети турци,
клети турци от Бачево,
Гоце Делчев и Сандански
че прогонят клети турци /2/
клети турци от Бачево.

                            Текст и музика – народни

Предисловие за песента от Мария Паскалска:

Песента записах тайничко преди 20 години/казва М.Паскалска/ . В читалището бях събрала всички самодейци, Гост ни беше Никола Иванов Ганджов/Терцата/, който пожела да ни поздрави с тази песен.
Изпълнението му беше великолепно. За мен то беше жадувана носталгия и творчески, народен, самодеен дар. "Предаване на историята от поколение на поколение"
Песента може да бъде изпълнена на живо от самия него/Никола Ив.Ганджов/ или от мъжка певческа група"Русалиите" към читалището.

 

СВЕКЪРВА НИГЛА САДИЛА

Свекърва Нигра свадила

На свойго сина Стояна:

-          Ти ореш, сине, ти сееш,

ти сееш бела пченица,

а Нигра ти я продава.

Люто се Стоян разлюти

И си на Нигра продума:

-          Нигро ле, Нигро невесто,

футрина рано да станеш,

рано ручок да ми напреиш.

Я ке на оран да ида

на таа нива голема.

Нигра се фного зарадувала

футрина рано станала

рано е ручок наприла /2

детенце в люлкья остила /2

рано е ручок носила.

-          Добро ти утро, Стояне!

Стоян и нищо не рече,

изпрегна зигвар волове,

та впрегна Нигра невеста,

цал ден е Нигра орала,

орала и е плакала.

От съзи ѝ река потекла

по тия църни угари.

От гръди ѝ млеко потекло

по тая бразда голема.

                              Записала: Смилена Попова

                             От Катерина Будина – на 83 год.

                             12 февруари 1987 год.

                            Село Добърско, общ. Разлог

 

 

List with onlain bookmakersGBETTING