МестоположениеКъде сте? Това ли се питате? Поемете дълбоко свеж въздух и отпийте глътка студена вода.

Да, това е райско място! Да, това е Разлог!

Добре дошли!

Разлог е прегърнат от три величествени планини - Рила, Пирин и Родопите. Тук са разположени големи части от Националните паркове „Рила” и „Пирин”. Вторият е обект на Световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО от 1983г. На територията на НП „Пирин” - резервата „Баюви дупки – Джинджирица”, се намират най-големите находища на алпийски еделвайс в Европа. Над половината от площта на национален парк „Пирин” е заета от иглолистни гори, предимно бяла и черна мура. Средната възраст на тези дървета е 150 години, а две от черните мури са хилядолетни.

 

DSC 03491

Разлог е в близост до 4 важни градa и летища в България и Гърция – от София го делят 150 км, от Пловдив - 148 км, а от Солун и Кавала - 220 км.

Разложката котловина е най-високата в Южна България - около 900 метра над морското равнище. Чрез пролома "Момина клисура" на юг се свързва с Гоцеделчевската котловина, а на запад прехожда в седловината "Предел”.

Региона е един от най-богатите на водни запаси в страната – множество реки, притоци на р. Места, р. Исток, р. Язо, р. Круше, р. Бяла река и р. Годлевска река, както и планински езера. Подземните води, карстови пукнатини, порови, обуславят голямото водно богатство на територията. Изобилието от каптажни питейни води е от стратегическо значение за територията.

Климатът й е умереноконтинентален със слабо изразено средиземноморско влияние и ясно изразени четири сезона. Средната годишна температура е +9,5ºС. 

List with onlain bookmakersGBETTING