Попово езеро

Попово езеро - най-популярното място за летен туризъм в Пирин

Поповото езеро е най-голямото от единадесетте Попови езера. Езерото и местността около него е едно от най-популярните места за летен туризъм в Пирин.
Поповото езеро (2234 м н.в.) е безспорен първенец сред пиринските езера - най-голямо по площ (12,4 ха), най-дълбоко (29,5 м в югозападната му част) и най-широко (336 м) в Пирин. Събира вода от обилните валежи, от топенето на снежните преспи, които се задържат до късно лято в подножията на обграждащите го върхове, и от два буйни потока, които с добре оформени делти се вливат в южната му част. Водният му обем се изчислява на 1 270 000 куб. м. Около него се извисяват стръмните склонове на 5 върха – Сиврия, Джано, Кралев двор, Момин двор и Дженгал (Самодивски връх).

Обширното Попово езеро напомня на малко море сред внушителни върхове. С бистрите си води и колоритен бряг, ту нисък, ту стръмен, покрит с дъхави поляни, клекови гъсталаци и невероятни скални фигури, то привлича стотици почитатели на природата от цял свят.

Поповото езеро се намира на един час и половина път от хижа Безбог. От североизточния край на Поповото езеро изтичат няколко ручея-водопади и отнасят водите му към шестте Рибни Попови езера. Те дават началото на пълноводната река Ретиже, която се влива в Места при Момина клисура.
По форма Поповото езеро прилича на неправилен петоъгълник. Сред езерото има малко, кръгло островче (35-30 м), обрасло с клек, нарича се Калимявката.
Между Дженгал и Момин двор са Самодивските езера - живописна група от три малки езера. Край тях някога живеела най-красивата дъщеря на бог Перун, а дворецът на брат й Дженгал бил на близкия връх, наречен днес Самодивски връх. Злият бог Бeс се влюбил в сестрата на Дженгал и замислил да я отвлече. Дженгал се разгневил, събрал братята си богове и те затрупали Бес с камъни на върха, който днес носи неговото име (Безбог - Бес-бог). Безбог се намира североизточно от Поповския циркус.

Легендата за Поповото езеро
До 1942 г. езерото носи името Папазгьол, което е буквален превод на сегашното му име на турски език. С името на езерото са свързани поне две легенди. Според по-популярната то се нарича така, защото в него се хвърлил един поп от мъка по озлочестената му от турците дъщеря. Когато попът потънал, килимявката му изплувала и се образувало островчето в средата на езерото, носещо същото име. Според другата легенда след покръстването на българите през 9 век един поп се качил в Пирин, за да изгони царстващия там славянски езически бог Перун. Намерил го, но Перун така се разлютил от неговата дързост, че го хвърлил в езерото да се удави. И отново килимявката изплувала на повърхността и се превърнала в островче.

List with onlain bookmakersGBETTING