Пакет: „Разлог - повече, отколкото очаквате”

  • Фестивал „ 1000 носии на едно място” (21 април)
  • Фестивал на баницата в Разлог (2 май)
  • Изложение на местни производители (3 май)
  • Летен театрален фестивал (от 24 юни до 30 юни )
  • На армане с тъпане (14 юни)
  • Мото-рок фест „Предел“ (18-20 юли)
  • Пирин пее (2-3 август)
  • Рок Разлог  • Сезонност

Пакетът може да се реализира по време на провеждането на съответните фестивали и събития през годината.

  • Целеви групи

Пакетът е насочен към българските туристи, които посещавайки Разлог ще имат възможността да се потопят във вечерите посветени на театралното изкуство.

Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи, проявяващи интерес към запазените традиции, песни, танци, обичаи и пресъздаването им от местните хора пред публика.

Пакетът е насочен към българските и чуждестранни туристи, които посещавайки Разлог ще имат възможността да станат част от „Рок Разлог“ - една вечер посветена на истинската музика.

Пакетът е насочен към българските и чуждестранни туристи, любители на високите скорости.

List with onlain bookmakersGBETTING