Проект: Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство

Проект: Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство .

Финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, , съфинансирана от „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“.МЯРКА 19.2.323 МИГ-РАЗЛОГ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

 Обща стойност на проекта: 153 809.56 лева, от които

  • Европейско съфинансиране: 138 428.60 лева
  • Национално съфинансиране: 15 380.96 лева

Начална дата на проекта: 05.04.2022 г.

Крайна дата на проекта: 05.04.2024 г.

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектното предложение „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство“ е насочено към опазване, съхранение и промотиране на историческото и културно наследство на територията на МИГ - Разлог. Дейности:

1. Изработване на „Алманах на Исторически музей – Разлог“ и „Фотоалбум на религиозните храмове в община Разлог“. Предвижда се дигитализиране на експонатите (предмети, документи и други интересни материали, свързани с миналото и настоящето) на Исторически музей-Разлог, изготвяне на описателна текстова част и отпечатване на книга - Алманах на Исторически музей – Разлог, паралелно ще се извършва дигитализиране на религиозните храмове на територията на община Разлог, изготвяне на описателна текстова част и отпечатване на книга - „Фотоалбум на религиозните храмове в община Разлог“.

2. Организиране на провеждане на занаятчийски работилници и творчески ателиета „Гласът на традициите“. Ще се организират и проведат 4 броя занаятчийски работилници и творчески ателиета - "Разложка везба и дантела", "Тъкачество и текстил", "Грънчарство", "Нарисувай Разлог".

3. Организиране и провеждане на 4 броя фестивали и други събития "Празник на занаятите" , "Ревю на народни носии", конференция за представяне на дейността по дигитализиране на културно - историческото наследство и отпечатаните материали, изложба "Съхранени традиции и обичаи" - представяне на традиционни предмети, както и такива изработени в занаятчийските работилници и ателиетата.

4. Изработване на мултимедийни продукти - 3 броя имиджови видеоклипа и 1 брой рекламно информационен филм.

5. Разработване на програма за внедряване на иновации в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори на територията на МИГ „Разлог“, включително представяне на примери за добри национални и международни практики.

6. Осъществяване на мерки по информация и комуникация - изработване на рекламни материали: химикалки, USB/флаш памет, плакати.

 

Цел/и на проекта/информацията

Утвърждаване на община Разлог като предпочитана дестинация за традиционен и алтернативен туризъм на българския и международен туристически пазар, посредством промотиране на местните природни, културни и антропогенни ресурси

Конкретни цели на проекта:

1. Идентифициране, систематизиране, съхраняване и популяризиране на местните природни, културни и антропогенни ресурси и повишаване тяхното качество и добавена стойност.

2. Развитие на ефективни модели за традиционен и алтернативен туризъм и позиционирането им на националния и международен туристически пазар.

3. Повишаване капацитета на местните организации и жители за предоставяне на туристически услуги и утвърждаване на местни продукти.

4. Провеждане на широка информационна и рекламна кампания на местно, регионално, национално и международно ниво за популяризиране на туристическите услуги, които се предлагат в община Разлог.

5. Изграждане на партньорства и партньорска мрежа с културно-сторически инстутуции, местни туристически дружества и с неправителствени организации с туристическа насоченост;

 

www.eufunds.bg

Фестивал на баницата в Разлог

10245348 670329033055064 1931481390348618602 n

На 02.05.2014 г. /петък/ от 11:00 часа на площад „Преображение”, ще се проведе Фестивал на баницата в Разлог. Всеки посетител на фестивала ще има възможност да дегустира 10 различни вида баници.
Целта на фестивала е да промотира вкуса и кулинарноторазнообразие на територията на община Разлог, като се представят различни сладки и солени баници.
Фестивалът на баницата в Разлог се организира от СНЦ „Дестинация Разлог” по проект „Разгледай, чуй и опитай Разлог!”, финансиран по Стратегията на „Местна инициативна група – Разлог” чрез Програма за развитие на селските райони.

„1000 носии на едно място” на 21 април в Разлог

main b

На втория ден от Великден, 21-ви април Разлог събира на едно място хиляда носии. Празникът на носиите ще започне в 10:30 часа на централния площад в града. Фестивалът на носиите ще промотира фолклорно богатство и разнообразие на територията на община Разлог, като събере повече от хиляда души, облечени в носии. Всеки жител и гост на града ще може да се облече в народна носия и да се включи във фестивала наречен „1000 носии на едно място“.

Активен участник в събитието ще бъдат читалищните самодейци – певчески и танцови групи, както и цялото местно население, желаещо да се облече в носии и да танцува народни хора. В рамките на фестивала музея в Разлог ще представи изложба от 18 оригинални народни костюма. Изложбата ще може да бъде видяна в деня на събитието на централния площад в Разлог.

Фестивалът на носиите прави заявка да бъде едно от най-интересните събития, които ще се проведат в региона по време на Великденските празници.

Целта на събитието е да се създаде още един празник за месното население, както и да се привлекат повече туристи по време на Великденските празници. През последните години Разлог се утвърди като център за фестивален и алтернативен туризъм .

Организатор е Сдружение „Дестинация Разлог”, в изпълнение на проект "Разгледай, чуй и опитай Разлог". 

Фестивалът е подкрепен от Община Разлог, НЧ „15 септември 1903-1909г.” град Разлог и читалища от Баня, Бачево, Горно Драглище, Долно Драглище, Елешница, Добърско, Исторически музей „Никола Парапунов“ град Разлог, ръководителите на седемте квартала в Разлог и Местна инициативна група група – Разлог.

more 1 b

List with onlain bookmakersGBETTING